วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

เสื้อแดงโชว์โง่ ในประเด็น "หยุดรัฐประหารต่อต้านกบฏ"


นปช. ตอนนี้ชูเคมเปญรณรงค์ "หยุดรัฐประหาร ต่อต้านกบฏ" ถือเป็นการโชว์โง่ล่าสุดของพวกเสื้อแดงจริง ๆ

ทำไมผมถึงว่าอย่างนั้น ?

คำตอบคือ เพราะคำว่า กบฏ ตามกม.อาญามาตรา 113 หมายถึง

มาตรา ๑๑๓
ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือ ขู่เข็ญว่าจะ ใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(๑) ล้มล้าง หรือ เปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ
(๒) ล้มล้าง อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรือ อำนาจตุลาการ แห่ง รัฐธรรมนูญ หรือ ให้ใช้อำนาจ ดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(๓) แบ่งแยก ราชอาณาจักร หรือ ยึดอำนาจปกครอง ในส่วนหนึ่งส่วนใด แห่ง ราชอาณาจักร

ผู้นั้นกระทำความผิด ฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต

----------------------

ศาล รธน. ช่วยยืนยัน กปปส. ไม่ใช่พวกกบฏ

ขอถามว่า กปปส. เคยข่มขู่ว่าหรือไปใช้กำลังไปประทุษร้ายเพื่อล้มล้างสักข้อหรือไม่ ?

ที่สำคัญที่สุด ศาล รธน.ได้ตัดสินตามคำร้องของนายเรืองไกรไปแล้วว่า ม็อบ กปปส. เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ไม่ได้ไปใช้กำลังทำร้ายใคร

โดยนายเรืองไกร ที่ตอนนี้ได้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อไทยไปแล้ว ได้ร้องต่อศาล รธน.ว่า

"การกระทำบุกยึดสถานที่ราชการ เสนอตั้งสภาประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการ ให้หัวหน้าส่วนราชการมารายงานตัว ของของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช หรือกปปส. และการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดชุมนุมสนับสนุนการชุมนุมของกปปส. เข้าข่ายเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองและกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่"


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56 ศาลรธน. ได้ตัดสินว่า 

"การชุมนุมของกปปส.ตามคำร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพกระทำในนามประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ โดยมีเหตุสืบเนื่องมากจากการต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นเพียงการเรียกร้อง แสดงพลังด้วยการสนับสนุนของประชาชนจำนวนมาก ยังไม่มีมูลกรณีเป็นการกระทำล้มล้างการปกครอง"


หรือก่อนหน้านั้นที่นายนายกิตติ อธินันท์ ตัวแทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ไปร้องคล้ายกับที่นายเรืองไกรร้อง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.56 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เห็นว่า "การชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง...."


ฉะนั้น ข้อหา กบฎ ของนายสุเทพ จึงเป็นแค่ข้อกล่าวหาที่พวกชั่วได้จงใจใส่ร้ายป้ายสีเท่านั้น

และเมื่อนายสุเทพไปขึ้นศาลเมื่อใด รับรองว่า หลุดคดีนี้แน่ ๆ และสมควรฟ้องกลับไอ้อีที่กล่าวหาเขาทุกตัว

---------------------

ส่วนประเด็นที่ว่า รัฐประหาร นั้น

รัฐประหาร แปลว่า การล้มอำนาจการบริหารของรัฐบาลได้สำเร็จ

เพราะถ้าไม่สำเร็จ จะไม่เรียกว่ารัฐประหาร แต่จะเรียว่า กบฏ แทน

แต่ตอนนี้และความจริงในวันนี้ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีแล้ว เพราะอีโง่มันได้ยุบสภาไปแล้ว

การล้มรัฐบาลรักษาการที่ขาดความชอบธรรม ย่อมไม่ถือว่า เป็นการล้มล้างการปกครองหรือล้มอำนาจรัฐบาลแน่นอน และไม่เข้าข่ายการเป็นกบฏ แถมถ้ากระทำการสำเร็จก็ไม่เรียกว่าเป็นการรัฐประหารอีกด้วย

แต่ถ้าอยากจะเรียกเล่น ๆ ว่า รัฐประหารโดยประชาชน หรือปฏิวัติของประชาชน ก็ตามบาย ไม่ผิดกติกาใด ๆ 

ฉะนั้น การที่ นปช. หรือเสื้อแดงหน้าโง่ อ้างว่า "หยุดรัฐประหาร" ก็ถือว่าอ้างมั่ว ๆ แบบโง่ ๆ

เพราะตอนนี้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลจริง ๆ ไม่มีไปแล้ว มีแต่รักษาการรัฐบาลเท่านั้น จึงไม่สามารถเกิดรัฐประหารจริง ๆ ได้

ส่วนประเด็น "ต่อต้านกบฏ" ก็ยิ่งเป็นการอ้างที่มั่วมากขึ้น ตามที่ผมได้อธิบายความมาตั้งแต่ต้นแล้ว

สรุปว่า รัฐประหารจริง ๆ ก็ไม่มี  กบฏ จริง ๆ ก็ไม่มีเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ผมอธิบายนี้ พวกเสื้อแดงทั้งแผ่นดินมันอ่านไม่เข้าใจหรอก เพราะพวกมันโง่นี่ 555

มีแต่ มวลมหาประชาชนออกมาขับไล่พวกนักการเมืองชั่วเท่านั้น

โถ ๆ พวกเสื้อแดงมันโง่แบบนี้นี่ไง ทักษิณมันเลยไม่ได้กลับประเทศไทยสักที และตลอดชีวิตของมันด้วย 5555

ไอ้เหลี่ยม มึงนี่จ้างแต่พวกโง่มาไถเงินหลอกเงินมึงแท้ ๆ กร๊ากๆๆๆๆ

--------------

ไอ้คางคกตู่ ขุดมุกเก่า ทหารจะทำรัฐปรหาร

คุณผู้อ่านไปค้นในกูเกิ้ลได้เลย ไอ้ตู่คางคก มันพูดเรื่องทหารจะออกมาปฏิวัติ หรือออกมาทำรัฐประหารมาตลอดทุกปี ปีละหลายหน

ตามรูปนี้
ฉะนั้น ถ้าไอ้ตู่พูดเรื่องทหารจะออกมารัฐประหารเมื่อไหร่ แสดงว่า มันกำลังใช้มุกหลอกควายแดงให้ออกมาชุมนุมนั่นเอง


--------------

แล้ว กปปส. จะผิดในคดีก่อการร้ายหรือไม่ ?

มาตรา 135/1 ผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้

(1) ใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย หรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ

(2) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

(3) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใด หรือของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ

ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานก่อการร้าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท

การกระทำในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระทำความผิดฐานก่อการร้ายคุณผู้อ่านว่า ผิดฐานก่อการร้ายหรือไม่ ?

ผมว่า ไม่เข้าข่ายเลยสักข้อ เพราะไม่ได้ปิดระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ได้ข่มขู่ประทุษร้ายใคร

ส่วนความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของรัฐนั้น ถ้าเกิดมีขึ้นจริง พอเอาเข้าใจจริง ก็ไปฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้ คงไม่เข้าขั้นก่อการร้ายหรอกครับ

เพราะการประท้วงขับไล่รัฐบาลที่ไหน ๆ ในโลก มันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่ที่เมืองไทยไม่ได้ไล่รัฐบาล เพราะรัฐบาลมันยุบไปแล้ว

แต่ที่กำลังไล่คือ ไล่พวกนักการเมืองชั่วที่หน้าด้านรักษาการในตำแหน่งเท่านั้น


คลิกอ่าน ไอ้ปึ้ง สุรพงษ์ อวยพรกำนันสุเทพด้วยโทษประหาร

2 ความคิดเห็น:

 1. ผมว่า ที่ คุณใหม่ เมืองเอก แสดงความคิดออกมา มันก็ถูกนะคับ แต่ถึงจะเอาผิดในเรื่องกฏบ ไม่ได้
  แต่การที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย มันผิดจิงๆนะคับ
  แค่คนข้างบ้านผมกินเหล้าเสียงดังยังโดน ตร จับเลย นี่มันใหญ่กว่ากินเหล้ามาก
  ผมว่า อย่างน้อยๆก็ต้องโดนข้อหาปลุกระดม หรืออะไรสักอย่าง
  และขัดขวางการเลืองตั้ง ที่เป็นการแสดงถึงประชาธิปัตไตย (แต่เรียกร้องให้ปฏิรูปให้เป็นการปกครองให้เป็นประชาธิปัตไตยอันสมบูรณ์ ฯลฯ มันดูขัดๆนะคับ) ผมไม่ได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
  ถ้าผมผิดตรงไหน กรุณาแก้ให้ผมด้วยนะคับ ผมอยากทราบว่า คุณสุเทพ ต้องการอะไรกันแน่
  ถ้าคุณสุเทพ ชนะ เค้าจะทำอะไรต่อไป แล้วที่ว่าจะปฏิรูป มีวิธีการยังไง ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วจะคืนอำนาจให้เมื่อใด (สมมุติว่า ต้องใช้เวลาปฏิรูป10ปี แปลว่า เราไม่ต้องเลือกตั้งถึง10ปีเลยไหม)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออภัยจริง ๆ เพราะความเห็นของคุณไม่ขึ้น เพราะถูกระบบจัดไปเป็นสแปม ผมเพิ่งจะเจอความเห็นของคุณครับ

   ถ้าในสถานการณ์รัฐบาลปกติ การกระทำของ กปปส. ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายครับ แต่ก็เป็นการผิดกฎหมายที่เล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้รุนแรงมาก เพราะ ม็อบ ไหน ๆ ก็ปิดถนนทั้งสิ้น

   ส่วนเรื่องยึดสถานที่ราชการ ก็จะว่าผิดกฎหมายก็ได้ แต่เขาถือว่า เป็นวิธีการกดดันเพื่อไล่รัฐบาลกบฏไม่ให้ใช้อำนาจผ่านราชการได้อีก

   แต่ตอนนี้ กปปส. เขามองว่า รัฐบาลหมดความชอบธรรม จึงต้องออกมากระทำขัดขืนกฎหมายทุกอย่างที่รัฐบาลนี้ควบคุมได้อยู่ครับ

   ประเด็นเรื่องปฏิรูปนั้น เรายังไม่ต้องมองไปไกลครับ ตอนนี้เอาแค่ไล่รัฐบาลที่กบฏต่อรัฐธรรมนูญออกไปให้ได้ก่อนครับ

   ถ้า กปปส. ชนะ เราก็ค่อยมาจับตาว่า เขาจะทำอย่างไร จะปฏิรูปอย่างไร ถ้าเขาทำไม่ดีไม่ถูกใจ เราก็ไม่เห็นด้วยได้ครับ

   ลบ