วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

คำเตือน ก่อนที่คุณจะฝากเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ธกส.ธกส. เปิดกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อระดมเงินจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินจากส่วนนี้ไปจ่ายค่าใบประทวนให้ชาวนา แทนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ฉ้อโกงชาวนา เพราะรับข้าวจากชาวนามานานแล้ว แต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าใบประทวนให้ชาวนา

ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านมา หลังจากชาวนาได้ใบประทวนแล้ว ธกส. ต้องจ่ายเงินให้ชาวนาภายใน 3 วันทำการ

แต่ที่เป็นปัญหาคือ มีขาวนาจำนวนมากจำนำข้าวและได้ใบประทวนตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ยังไม่ได้เงินค่าใบประทวนจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ธกส. เปิดกองทุนช่วยชาวนา นั้น ในความเป็นจริงก็คือ กองทุนช่วยเหลือรัฐบาลที่โกงชาวนามากกว่า โดยมี 3 กองทุนดังนี้

1. บริจาคเงินแบบให้เปล่าไม่รับเงินคืน

2. ฝากเงินในรูปบัญชีกองทุน ไม่ได้ดอกเบี้ย แต่รับเงินคืนเมื่อครบอายุโครงการสิ้นปี 2557

3. ฝากเงินในรูปบัญชีกองทุน ได้ดอกเบี้ย 0.63 % และรับเงินคืนเมื่อครบอายุโครงการสิ้นปี 2557

ซึ่งในกองทุนแบบที่ 1 คือคนใจบุญอยากช่วยชาวนาจริง ๆ จึงบริจาคเงินให้ไปจ่ายค่าใบประทวนให้ชาวนาแบบให้เปล่า ซึ่งกองทุนแบบที่ 1 นี้จะไม่มีผลภาระผูกพันที่ ธกส. ต้องหาเงินมาจ่ายคืนภายหลัง (ตระกูลชินวัตรไม่บริจาคเลยสักบาท)

ส่วนในกองทุนแบบที่ 2 และ 3 เมื่อ ธกส. นำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าใบประทวนให้ชาวนาแล้ว เมื่อสิ้นสุดโครงการ ธกส. ก็ต้องนำเงินจากที่รัฐบาลขายข้าวได้มาคืนให้ผู้ฝากเงินในกองทุนแบบที่ 2 และ 3 โดยเฉพาะแบบที่ 3 มีภาระจ่ายดอกเบี้ย 0.63 % ให้ประชาชนผู้ฝากด้วย

ธกส. ได้ประกาศว่า กองทุนช่วยเหลือชาวนานี้จำกัดวงเงินไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ที่จะนำไปจ่ายค่าใบประทวนให้ชาวนา

ทีนี้ปัญหาคือ ผู้ฝากเงินในแบบที่ 2 และ 3 ก็ต้องภาวนาให้รัฐบาลขายข้าวให้ได้เงินมาจ่ายคืนท่านในวันครบอายุโครงการด้วยแล้วกัน

ถ้ารัฐบาลเกิดขายข้าวไม่ได้ หรือ ขายได้แต่ขายได้ช้าหน่อย ผู้ฝากเงินก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่จะได้เงินคืนช้าไปด้วย

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

คำตอบก็คือ กองทุนช่วยเหลือชาวนา แท้จริงก็คือ การเปลี่ยนจากที่ชาวนาเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล ให้กลายมาเป็นผู้ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยชาวนากลายเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลแทนชาวนานั่นเองครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ ชาวนาถือใบประทวนมาหลายเดือนแต่ไม่ได้เงินจากรัฐบาล

แต่กองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ธกส. ได้เปลี่ยนให้ใบประทวนของชาวนา กลายเป็นสมุดเงินฝากของผู้ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยชาวนาแทน

แปลความง่าย ๆ คือ นี่คือกลยุทธแปลงให้ผู้ฝากเงินเข้ากองทุนถือใบประทวน(ในรูปสมุดเงินฝาก) แทนชาวนาแบบอ้อม ๆ นั่นเองหรือแปลง่าย ๆ อีกทีก็คือ ธกส. ยืมเงินคุณไปจ่ายค่าใบประทวนให้ชาวนาก่อนนั่นเอง แล้วก็รอให้รัฐบาลนำเงินมาคืนให้คุณเมื่อสินโครงการ

นี่คือความเก่งในการเลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คือ รัฐบาลรักษาการมีปัญหาไปกู้เงินสถาบันการเงินไม่ได้ เพราะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 181 (3)

รัฐบาลจึงใช้วิธีให้ ธกส. ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา โดยประชาชนเต็มใจนำเงินมาให้ ธกส. เอง (แต่ในความเป็นจริงก็คือ รัฐบาลนั่นเองที่กู้เงินจากประชาชนผ่าน ธกส.)

แต่ผู้ที่ทำสัญญากับผู้ฝากเงินคือ ธกส. ฉะนั้นหากเป็นหนี้สูญรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ ธกส. คือผู้รับผิดชอบโดยตรงแทน

----------------------

ผู้ฝากเงินกลายเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงแทนชาวนา

ผมคาดว่าผู้ฝากเงินคงน่าจะได้เงินคืนตามกำหนดนะ เพราะมีเวลาตั้งเกือบปีที่ให้รัฐบาลขายข้าวค้างในโกดังเพื่อหาเงินมาคืนให้ผู้ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาทันกำหนด

แต่ถ้าโชคร้ายจริง ๆ รัฐบาลขายข้าวได้ช้ากว่ากำหนด ผู้ฝากเงินก็รอเงินคืนหน่อยแล้วกัน ซึ่งผมคาดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น

แต่ถ้าเกิดรัฐบาลหน้าไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทย แล้วรัฐบาลนั้นขายข้าวได้ช้า ผู้ฝากเงินจะไปโทษรัฐบาลใหม่ไม่ได้เช่นกัน เพราะปัญหาข้าวเน่า ข้าวเสื่อมสภาพ มันมีสาเหตุหมักหมมเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำทิ้งไว้นั่นเอง

หรือถ้ารัฐบาลใหม่ยังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอีกรอบ ก็ให้ระวังพวกรัฐบาลเพื่อไทยมันโกงคุณแบบที่มันเคยโกงชาวนาแล้วกัน ด้วยคำพูดที่ว่า ไม่ได้โกง แต่ยังไม่มีจ่าย

ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ไม่โกง มีเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้น


--------------------

ผู้ฝากเงินกับธกส. บัญชีอื่นๆ ต่างหากคือผู้รับความเสี่ยงตัวจริงได้บุญตัวจริง!!

เพราะการที่ ธกส. ออกกองทุนช่วยเหลือชาวนานั้น แท้จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับที่ ธกส. เคยไปขอกู้เงินธนาคารออมสินแทนรัฐบาลเพื่อเอามาจ่ายค่าใบประทวน

ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลไม่ค้ำประกันการกู้ให้ ธกส. ซึ่งหากหนี้นั้นเป็นหนี้สูญ ธกส. ก็ซวยเอง ซึ่งสุดท้ายภาระก็ตกไปอยู่กับลูกค้า ธกส. ทุกคน

กองทุนช่วยเหลือชาวนาก็เช่นกัน ธกส. คือผู้กู้เงินจากผู้ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาไปจ่ายค่าใบประทวนแทนรัฐบาลก่อน

เมื่อครบกำหนด ธกส. ในฐานะผู้ทำสัญญากับผู้ฝากเงิน ก็ต้องคืนเงินแก่ผู้ฝากเข้ากองทุนตามกำหนด ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่เอาเงินค่าข้าวมาจ่ายให้ทันเวลา

ผู้รับความเสี่ยงหนี้นี้ ก็คือ ธกส. เอง ซึ่งก็หมายถึง ผู้ฝากเงินกับ ธกส. ทุกคนคือผู้รับความเสี่ยงหนี้นี้แทน

ฉะนั้นผู้ที่ได้บุญจากการช่วยชาวนาจริง ๆ ไม่ใช่ ผู้ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยชาวนา เพราะพวกเขาจะได้เงินคืนหลังสิ้นสุดโครงการแน่นอน

แต่ผู้ฝากเงินกับ ธกส. ในบัญชีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนช่วยชาวนาเลยต่างหาก คือผู้รับความเสี่ยงหนี้ค่าใบประทวนโดยตรง พวกเขานี่แหละคือผู้ได้บุญในการช่วยชาวนาตัวจริง

ฉะนั้นผู้ที่ฝากเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา คุณโดนหลอกแล้วล่ะว่า คุณจะได้บุญจากการช่วยชาวนา เพราะคุณกลายเป็นผู้ออกมาช่วยออกหน้าออกเงินแทนรัฐบาลที่โกงชาวนาต่างหาก คุณคือผู้ช่วยรัฐบาลฉ้อโกง แต่คุณโดนหลอกว่าคุณคือผู้ช่วยชาวนา

ซึ่งผู้ที่ฝากเงินเข้ากองทุนแบบที่ 2 และ 3 นั้น เชื่อหรือไม่ ? ส่วนใหญ่ก็คือพวกที่นิยมชื่นชมรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นเอง เช่น บก.ลายจุด และอีโอ๊ค เป็นต้น

หากคิดช่วยชาวนาด้วยใจสัตย์จริงก็ได้กุศลบ้าง จากกุศลจิต แต่ถ้าอ้างว่าช่วยชาวนา แต่เจตนาแท้จริงคือช่วยรัฐบาลชั่วยิ่งลักษณ์ ก็บาปร่วมกับรัฐบาลชั่วไปด้วยกัน

ส่วนผู้ที่จะได้บุญตัวจริงคือ ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนแบบที่ 1 และผู้ฝากเงิน ธกส. ในบัญชีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนช่วยชาวนาต่างหากครับ .
ส่วนบาปกรรมจากทุกข์ของชาวนาก็เกิดจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำ ก็จงรับบาปกรรมนั้นไป


ถ้าพวกเสื้อแดงอยากช่วยชาวนาจริง ๆ แน่จริงต้องทำแบบบทความด้านล่างนี้ ไม่ใช่ทำแบบเอาหน้า สร้างภาพเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้

คลิกอ่าน แน่จริง บก.ลายจุด ไปชวนโอ๊คตั้งกองทุนชินวัตรรับซื้อใบประทวนสิไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น