วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข. เล่มที่ 131 ตอนที่ 29 ข. (12 ธันวาคม 2557) ประกาศเรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม มกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม มกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
----------------------

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์

พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (เกิด: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514) หรือเดิม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ อันมีผลตั้งแต่วันที่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระอิสริยยศ

นางสาวศรีรัศมิ์ สุวะดี (9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 — 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)

หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 — 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 — 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 — ปัจจุบัน)


---------------

พระกรณียกิจสุดท้ายในฐานะพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์6 ธันวาคม 2557  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานมหกรรม "9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2557"

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นจนถึงวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "สร้างสมดุล ค้ำจุนวิถีไทย ใช้หลักเบญจวิถี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินงานตามหลักเบญจวิถีการพัฒนา ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ ให้กลุ่มสมาชิกนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ และขยายตลาดให้กับกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน อาหาร และเครื่องดื่มสมุนไพรโดยมี นางดาริกา ปุณณกันต์ มารดาของนายพุฒิพงษ์ และนายดนุพร ปุณณกันต์ ในฐานะข้าหลวงใหญ่ประจำวังศุโขทัย ตามเสด็จในงานนี้


คลิปพระกรณียกิจสุดท้ายของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา


--------------------

สำหรับการนำเสนอข่าวพระราชสำนักนั้น จะงดขึ้นภาพของหม่อม เพราะถือว่าได้สละความเป็นพระราชวงศ์เป็นการเรียบร้อยแล้ว


"ที่จริงข่าวในพระราชสำนักงดออกข่าวหม่อม ตั้งแต่วันที 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเกิดของหม่อม" akecity รายงาน

---------------------

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ หย่าแล้ว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจดทะเบียนหย่ากับนางสาวศรีรัศมิ์ สุวะดี แล้วเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยมีองคมนตรีเป็นพยานในการหย่าครั้งนี้ โดยหม่อมกราบพระบาทแล้วขอทูลลา และไม่ขอรับใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมถวาย "พระองค์ที" แก่สมเด็จพระบรมฯ ซึ่งแสดงถึงความคงไว้ซึ่งพระเกียรติยศในความเป็น "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" 

เดลินิวส์รายงาน

---------------------


ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ทำบัตรประชาชนใหม่แล้วนางสาวศรีรัศมิ์ สุวะดี เดินทางไปทำบัตรประชาชนใหม่ ณ สำนักงานเขตดุสิต โดยสวมเสื้อสีเหลือง กระโปรงยาว มีสีหน้ายิ้มแย้ม ทักทายประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยไมตรี

ทั้งนี้บัตรประชาชนของท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ ที่เดินทางไปทำใหม่นี้ มีรายละเอียดระบุในบัตร ชื่อตัวและชื่อสกุล ว่า น.ส.ศรีรัศมิ์ สุวะดี เกิดวันที่ 9 ธ.ค. 2514 ศาสนาพุทธ ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 6 ต.วัดเพลง จ.ราชบุรี วันออกบัตร 11 ธ.ค.2557 วันบัตรหมดอายุ วันที่ 8 ธ.ค. 2566 มีนายกฤษฎา บุญราช เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร

ได้มีการเผยแพร่ล่าสุดว่า ท่านผู้หญิงยังใช้ชื่อ ศรีรัศมิ์ ในบัตรประชาชนเช่นเดิม

แต่ท่านดูเข้มแข็งมากจริง ๆ คงเพราะท่านคงเข้าใจหลักสัจธรรมแห่งชีวิตมากแล้วสำหรับตำแหน่ง "ท่านผู้หญิง" นั้น จะใช้เรียกกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตั้งแต่ชั้น "ทุติยจอมเกล้า" ขึ้นไป (ทจว.) ซึ่ง "ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี" ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ปจ) ฝ่ายใน เมื่อกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้ว จึงมีคำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" โดยอัตโนมัติ

แต่การเดินทางไปทำบัตรประชาชนใหม่ครั้งนี้ ที่ใช้ "น.ส." แทนคำนำหน้าเป็น "ท่านผู้หญิง" เพราะการทำบัตรประชาชนจะไม่ปรากฏคำนำหน้าเป็น "คุณ" หรือ "ท่านผู้หญิง" ตามสถานะการสมรสแต่อย่างใด

(ประเด็นนี้ผมขอแย้งตามที่สื่อลงเรื่องคำนำหน้านิดนึงครับ ผมเคยเห็นคนใช้คำว่า "คุณ" นำหน้าชื่อในบัตรประชาชนครับ แสดงว่า ถ้าท่านผู้หญิงอยากใช้คำว่าท่านผู้หญิงนำหน้าชื่อลงในบัตรประชาชน ก็น่าจะทำได้)

---------------------

บทสรุปท้ายบทความ

ผมอยากให้เราทุกคนมองเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสัจธรรม

ประเทศไทยเรานั้นไม่เคยกีดกันผู้ใดให้ก้าวขึ้นสู่ฐานะที่สูงขึ้น หากผู้ใดมีความรู้ความสามารถ หรือประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ ก็ย่อมมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ฐานะที่สูงกว่าเดิมได้เสมอ

ประเทศไทยเรานี้ คนเป็นเด็กวัด ลูกเจ๊กลูกจีน ลูกแม่ค้า ลูกชาวนาชาวไร่ ก็สามารถยกระดับตนเองให้ก้าวขึ้นเป็นระดับผู้นำประเทศได้ เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ได้

และเช่นเดียวกันหากกระทำผิด แม้แต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นนักโทษได้เช่นกัน

ฉะนั้น จงอย่าหลงเชื่อในวาทกรรมสร้างความแตกแยกแบ่งชนชั้น

จงรู้รักสามัคคี ผลประโยชน์ประเทศชาติต้องมาก่อน นี่แหละจึงได้ชื่อว่า ได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้ว

คนฉลาดและขยันในประเทศนี้ย่อมมีโอกาสร่ำรวยได้เสมอ มีแต่คนโง่และจนเท่านั้นที่เอาแต่โทษคนอื่น โทษสังคม ก่อนโทษตัวเอง

"ถ้าทุกคน ได้ทุกอย่าง ดั่งที่คิด 
สิ้นชีวิต จะเอาของ กองไว้ไหน
จะได้บ้าง เสียบ้าง ช่างปะไร
ได้เท่าไหร่ ก็เท่านั้น แหละท่านเอย"
-------------------

ล่าสุด ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ เขียนจดหมายถึงสื่อมวลชน ติดหน้าบ้านสุวะดี

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 57 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ แก้วผลน้อย รักษาราชการแทน ผกก. สภ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้นำหนังสือที่เขียนด้วยลายมือของ ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี มามอบให้แก่สื่อมวลชนที่เฝ้าสังเกตุการณ์อยู่ที่หน้าบ้านพักของ ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ เลขที่ 149 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โดยมีใจความว่า“เราขอขอบพระคุณผู้สื่อข่าวทุกท่าน ที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใย คอยติดตามมาเสมอ เราขอความกรุณาผู้สื่อข่าวทุกท่านด้วย ช่วงนี้เราขออยู่ปฏิบัติธรรมเงียบๆ ในบ้านหลังนี้ พร้อมครอบครัวด้วยความสงบค่ะ”

ลงชื่อ ศรีรัศมิ์ 17 ธ.ค.57

ทั้งนี้ทาง พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ แจ้งว่า จะนำหนังสือฉบับนี้ไปเคลือบพลาสติกแล้วมาติดไว้ที่ประตูบ้าน เพื่อแจ้งให้สื่อมวลชนทุกแขนงทราบและปฏิบัติตามต่อไปสื่อมวลชนไทยควรหยุดไปเฝ้าหน้าบ้านของท่านผู้หญิงได้แล้วนะ ท่านอุตส่าห์ขอร้อง


คลิกอ่าน เงินพระราชทาน 200 ล้านบาทตอกย้ำ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ของในหลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น