วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าข่ายข้อหาฉ้อโกงประชาชน จริงหรือไม่ ?
ตอนนี้มีชาวนาจำนวนมากในหลาย ๆ จังหวัดได้ไปเข้าชื่อร่วมฟ้องร้องว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงชาวนา ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เช่นชาวนาเพชรบูรณ์ 15 คนได้ยื่นฟ้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ตามรูป
อย่างเช่น รายล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 57 คือชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ รวมกลุ่มยื่นทนายฟ้องรัฐบาล ค้างจ่ายจำนำข้าวปี56/57 ทั้งหมด 5,400 ล้านบาท โดยให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ทีนี้เรามาดูว่า ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เขียนไว้ว่าอย่างไรกันก่อนครับ

ความผิดฐานฉ้อโกง

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัย ความอ่อนแอทางจิตของผู้ถูกหลอกลวง
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตาม มาตรา 341 ได้กระทำ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิด ความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะ ดังกล่าวใน มาตรา 342 อนุมาตรา หนึ่งอนุมาตราด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพัน บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

**มาตรา 344 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


คือในมาตรา 341 และมาตรา 342 เป็นแค่การฉ้อโกงผู้อื่นแค่ไม่กี่คน

แต่กรณีมาตรา 343 และ มาตรา 344 คือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ และมีจำนวนประชาชนที่ถูกฉ้อโกงมีกี่คน ก็คูณจำนวนโทษเข้าไป เช่น ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงชาวนา 1 พันคน ก็ต้องคูณโทษความผิดไป 1 พันคดีซึ่งหากนำไปเปรียบเทียบกับคดีแชร์แม่ชม้อย ที่ฉ้อโกงประชาชนไปนับหมื่นคน พอรวมความผิดทั้งหมดแล้ว แม่ชม้อยต้องโทษจำคุกนับแสนปี

แต่กฎหมายอาญามาตรา 91 (2) ก็ให้ลงโทษสูงสุดที่ 20 ปีเท่านั้น ส่วนอายุความคดีก็ 10 ปี

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกัน ความผิดของยิ่งลักษณ์ก็น่าจะประมาณติดคุก 20 ปี มากกว่าพี่ชายทักษิณ

---------------------

ความผิดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อชาวนา เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ ?

ต้องตอบว่า เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแน่นอน 

เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้กำหนดขั้นตอนนโยบายจำนำข้าวไว้ว่า นับตั้งแต่ชาวนานำข้าวมาจำนำกับโรงสี จนได้เงินจาก ธกส. โอนเข้าบัญชีให้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 วันทำการ

ให้สังเกตที่วงกลมสีเขียวที่ผมล้อมไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ไปถึงขั้นตอนที่ 6 ตามเอกสารตัวอย่างของรัฐบาลตามรูปด้านล่าง ขั้นตอนการจำนำข้าวและการจ่ายเงิน


คลิกที่รูปเพื่อขยาย !!นายชูตระกูล ทองมี เจ้าหน้าที่ อคส. ได้อธิบายขั้นตอนการรับใบประทวนภายใน 3 วัน และการรับเงินจาก ธกส. ภายใน 3 วัน ในคลิปแนะนำขั้นตอนการจำนำข้าวขององค์การคลังสินค้า เช่น

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ อคส. ออกใบประทวนภายใน 3 วันขั้นตอนที่ 6 ธกส. จะโอนเงินให้ชาวนาภายใน 3 วัน
เท่ากับรัฐบาลยิ่งลักษณ์สัญญากับชาวนาไว้ว่า หลังจากชาวนานำข้าวมาจำนำแล้ว ต้องได้เงินภายใน 8 วัน หรืออย่างช้าที่สุด ก็ไม่ควรเกิน 15 วัน

แต่ที่มีปัญหาตอนนี้คือ มีชาวนาจำนวนมากจำนำข้าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 มาจนถึงปัจจุบันนี้คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ก็ยังไม่ได้เงิน

จนในขณะที่ผมเขียนบทความนี้ ได้มีชาวนาตายเพราะหนี้ค้างจำนำข้าวของรัฐบาลไปแล้ว 10 คน

การที่รัฐบาลไม่จ่ายเงินให้ชาวนาหลายเดือน ย่อมเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแน่นอน

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เริ่มที่ผู้เสียหาย 10 คนขึ้นไป แต่นโยบายจำนำข้าวของยิ่งลักษณหลอกลวงชาวนาเป็นล้านคน !!

พวกรัฐบาลกบฏยิ่งลักษณ์ อาจคิดว่า เงินของชาวนารายละประมาณแสนถึงสามแสนบาท เป็นแค่เงินเพียงน้อยนิดในสายตาพวกมัน

แต่สำหรับคนจนอย่างชาวนาไทย ที่ต้องตกเขียวด้วยการไปกู้เงินมาลงทุนปลูกข้าวก่อน

เงินแค่แสนบาทสำหรับชาวนา มันคือสิ่งชี้เป็นชี้ตายชีวิตของพวกเขาได้เลยครับ

หากกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยยังมีอยู่ ต้องนำยิ่งลักษณ์ และรมว.คลัง นายกิตติรัตน์ และบรรดารมว.พาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวนี้มาลงโทษจำคุกให้ได้ เพื่อพิสูจน์ว่า ความยุติธรรมในประเทศนี้ยังมีอยู่จริง

หากเป็นจริงได้ดังคาดการณ์

ยิ่งลักษณ์จะติดคุกมากกว่าทักษิณ และไร้แผ่นดินอยู่ยิ่งกว่าทักษิณแน่นอน !!


---------------

DSI มีธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นอธิบดี คือรอยด่างพล้อยแห่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ที่จริงคดีฉ้อโกงประชาชนจากโครงการจำนำข้าว ไม่จำเป็นที่ชาวนาต้องไปฟ้องร้องเองก็ได้ เพราะข้อหาฉ้อโกงประชาชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถรับเป็นโจทก์ฟ้องหรือรับดำเนินคดีแทนประชาชนได้เลย เพราะคดีมีมูลและมีผู้เสียหายจริงที่เป็นที่เปิดเผยอยู่แล้ว

อย่าง DSI ก็น่าจะนำคดีนี้มาเป็นคดีพิเศษ จะได้ตรวจสอบทุจริตได้ง่ายขึ้น ขอเข้าตรวจโกดังข้าวก็ได้ ง่ายขึ้น แต่เพราะมีขี้ข้าทักษิณอย่างธาริต เป็นอธิบดี

ปัญหาฉ้อโกงที่มีมูลค่าเสียหายต่อชาติมากที่สุดแบบนี้ DSI กลับไม่ทำ

----------------------

ข่าว ชาวนาผูกคอตาย รายล่าสุด
คลิกอ่าน ชาวนาไม่ได้เงินตั้งแต่กันยายน เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์มัวแต่ช่วยทักษิณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น