วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชวังไกลกังวล กับสิ่งคณะราษฎร์มอบให้ตอนแรก ในหลวง ร.7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญตามที่คณะราษฎร์ต้องการ แต่รัชกาลที่ 7 ทรงเน้นว่า พระราชทานให้ปวงชนชาวไทย ไม่ใช่พระราชทานให้แก่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งคณะใดเท่านั้น

แต่สุดท้าย ในพวกคณะราษฎร์ก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันเอง ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง (มีสมาชิกคณะราษฎร์บางคนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปตายเยี่ยงยาจกในต่างประเทศก็มี)

"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของ ข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร"


ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ในหลวง ร. 7 จึงทรงเสียพระราชหฤทัย แล้วจึงทรงสละพระราชสมบัติในระหว่างเสด็จไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษ และในหลวงก็ทรงประทับที่อังกฤษ จนกระทั่งสวรรคต

ฉะนั้นการกระทำของพวกคณะราษฎร์ จึงไม่ได้น่าชื่นชมยกย่องมากมายอะไรมากนักตามที่แบบเรียน สปช. เขียนยกย่องให้นักเรียนสมัยผมเรียน

เพราะยังไง ๆ แม้ไม่มีคณะราษฎร์ ในหลวงของเราก็ทรงเตรียมมอบประชาธิปไตยให้คนไทยอยู่แล้ว เพราะในหลวงได้เตรียมการเรื่องประชาธิปไตยมาตั้งแต่ ร.5 ร.6 และ ร.7

โดยเฉพาะเนื่องในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 7 เคยมีพระราชปรารภว่า จะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้คนไทย (เปลี่ยนแปลงการปกครอง) แต่ถูกทักท้วงจากพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่

------------

แม้ถ้าจะได้ประชาธิปไตยมาช้าหน่อย แต่ถ้าได้มาอย่างที่ประชาชนพร้อมแล้ว นั่นแหละดีที่สุด

อย่างเช่น ประเทศภูฏาน ก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง แต่ภูฏานเขาได้ประชาธิปไตยที่ชาญฉลาดแล้ว

ไม่ใช่ได้ประชาธิปไตยแบบโง่ ๆ เหมือนที่คณะราษฎรเร่งยัดเยียดให้คนไทย

จนกระทั่งวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่า ประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออะไร ?

เพราะคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแค่ว่า การเลือกตั้งชนะคือประชาธิปไตย แค่มีเสียงที่มากกว่าคือประชาธิปไตย-----------------

พระราชวังไกลกังวล สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 และในช่วงที่รัชกาลที่ 7 เสด็จแปรพระราชฐานไปพักผ่อนที่พระราชวังไกลกังวล

และในช่วงนี้เองที่คณะราษฎร์ถือโอกาสก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง


คลิกอ่าน ฤา ประชาธิปไตยไม่เหมาะกับคนไทย กับคำสารภาพของปรีดี !!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น