วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

ในหลวงทรงสนับสนุนสร้างเขื่อนแม่วงก์ จริงหรือ ?ในช่วงเวลานี้ มีการต่อต้านคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จากประชาชนหลายฝ่าย และในช่วงเดียวกันนี้ ไอ้พวกล้มเจ้า นำโดยไอ้หงอก สมศักดิ์ เจียมธีรสถุล และเว็บไทยอีนิวส์ได้อ้างว่า โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในหลวงก็ทรงสนับสนุน โดยพวกล้มเจ้ามันยกข้อมูลจาก สรุปพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาใช้อ้างตามนี้
ดูโพสของหงอกเจียม !!-------------------

คำถาม ในหลวงทรงสนับสนุนสร้างเขื่อนแม่วงก์ จริงหรือ ?

ตอบ ไม่จริงครับ แต่เป็นการกล่าวอ้างมั่วนิ่มขึ้นมาเองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยต้นสายปลายเหตุของข่าวลือนี้ เกิดจากเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร พร้อมข้าราชการกรมชลประทานได้เข้าเฝ้าในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งต่อมา กระทรวงเกษตร ได้สรุปพระราชดำริในข้อ ๓.๓ ไว้ว่า

๓.๓ มีรับสั่งถึงประโยชน์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีส่วนในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้เร่งก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในที่ราบภาคกลาง โดยเร่งรัดการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปิดกั้นลำน้ำสะแกกรัง ขนาดความจุ ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่กรมชลประทานมีแผนจะก่อสร้างเขื่อน"ซึ่งเอกสารสรุปพระราชดำริของกระทรวงเกษตรในวันที่ 19 กันยายน 2554 ตามเอกสารนี้ คลิกอ่านเอกสาร !!


แต่จากข่าวในพระราชสำนักทุกสื่อ ทุกช่อง ที่ผมได้ตามเช็คดูแล้ว ไม่มีสื่อไหนลงข่าวว่า ในหลวงทรงตรัสให้เร่งสร้างเขื่อนแม่วงก์เลย เพราะจากทุกข่าว ในหลวงทรงตรัสชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริเพียง 5 โครงการเท่านั้น คือ

1.โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

2.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา

3.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร จ.นครพนม

4.โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

และในตอนท้ายในหลวงก็ทรงตรัสชมการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล เท่านั้น

“ครั้งแรกที่ไปเขตนั้นได้คุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขาก็ยินดีมาก เขาสนับสนุนโครงการนี้อย่างยิ่ง ตามปกติโครงการแบบนี้จะมีการคัดค้านมาก เพราะว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องที่ดิน มีปัญหาเรื่องที่ของชาวบ้าน แต่นี้ไม่มีปัญหาเขาเห็นด้วย และคนในท้องที่นั่นเอง ก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำโครงการ และโครงการมีประโยชน์จริงๆ การที่ท่านทั้งหลายได้เห็นผลงานของเขื่อนขุนด่านปราการชลนี้ มหัศจรรย์เป็นเขื่อนที่สูง เป็นเขื่อนที่สร้างด้วยวิธีที่ก้าวหน้า ผู้ที่อยู่ในท้องที่ ในท้องที่ของการสร้างเขื่อนก็ทราบดี และเขาเข้าใจเห็นความสำคัญของเขื่อนนี้ จึงอยากจะทราบ ท่านทั้งหลายนี้เขา ได้อธิบายว่าคนที่เข้าไปดูในท้องที่ว่าได้ ท่านมีความสามารถอย่างไร และก็ท่านมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไร อธิบายก็ต้องใช้เวลานาน เพราะว่าเป็นแบบใหม่จริงๆ แต่ผลประโยชน์ของโครงการนี้ ชาวบ้านในท้องที่ก็อธิบายได้ ตั้งแต่วันแรกที่ไปท้องที่ของโครงการนี้ ชาวบ้านสนับสนุนเต็มที่”

ที่ชื่อว่าขุนด่าน เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่บุคคลที่อยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกชื่อ ขุนด่าน ได้สนับสนุนโครงการเหล่านี้ และรู้สึกว่าท่านขุนด่านก็ดีใจที่ทำได้สำเร็จเรียบร้อย ท่านขุนด่านอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกนานแล้ว เป็นคนที่ได้ช่วยประชาชน เรียกว่าขุนด่าน หมายความท่านได้อยู่ที่ที่เป็นด่านของประเทศ ได้ดูแลประชาชนในที่นั้นมาตั้งแต่ตน และเป็นที่รู้จักดีของประชาชน ประชาชนก็สนับสนุนท่าน เรียกว่าเทิดทูนท่าน และยกย่องท่านมาก ก็เป็นที่ที่น้ำผ่านมามาก และโครงการได้สร้างขึ้นมาโดยไม่มีความเดือดร้อนกับชาวบ้าน บางคนไม่รู้ก็โกรธเกิดเอะอะนิดหน่อย เพราะว่าเป็นที่ที่ก็น่าจะมีปัญหา แต่แท้จริงก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้มีสิ่งใดที่จะเป็นจะขัดขวางโครงการ

ในระยะแรก ก็ได้ไป ข้าพเจ้าเองก็ไปตรวจในเขตของโครงการ ซึ่งเป็นที่ที่คนเขาถามว่ามี ทรัพยากรอะไร ก็มีทรัพยากรนั่นนี่ โดยมากก็เป็นต้นกล้วยป่า กล้วยป่า ปีนขึ้นไปก็เห็นป่ากล้วย ที่อยู่ในเขตเข้าไปจนสุดเขตของเขื่อน แล้วก็น่าสนใจมาก เพราะว่าคนที่รู้จักกัน ศึกษาพื้นที่ที่จะทำเขื่อนว่าเข้าไปได้สุดโครงการเลย แต่ว่าน่ากลัวเหมือนกันเพราะไปเฮลิคอปเตอร์ ไปจนสุดเฮลิคอปเตอร์ไม่ยอมขึ้นเพราะว่าที่มันมีลมตก แล้วก็ไปถึงสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไง ว่าไปก็น่ากลัวเหมือนกัน ผู้ที่เคยไป ก็เห็นด้วยกันก็ว่าน่ากลัวไปถึงสุดก็ไม่รู้จะลง ไม่รู้จะขึ้นอย่างไร เพราะว่ามีแต่ลมดูดลงไปในที่ ก็จะขึ้นมาไม่ได้ ขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ แต่นักบินเฮลิคอปเตอร์ดีมีความสามารถพ้นจากเหตุนั้น สามารถกลับมาได้ ไม่อย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นที่ที่ออกมายาก เพราะเป็นที่ที่ขึ้นก็ไม่ได้ ลงก็ไม่ได้ ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างเหมือนกัน ได้สร้างชลประทาน ได้เข้าไปพัฒนาให้มีโครงการชลประทานที่ใหญ่และน่าสนใจ แต่ที่นี่คนที่ไปก็สามารถก็จะไปดูว่า ความดีของช่างชลประทาน ได้ประสบผลสำเร็จอย่างไร เพื่อที่จะบริเวณของจังหวัดนครนายกได้มีความก้าวหน้าอย่างมาก ภายในเวลาอันเร็วมาก ได้สร้าง 3 เขื่อนที่สูงและสมัยใหม่"


ในหลวงไม่มีการตรัสถึง เอ่ยถึง เขื่อนแม่วงก์ เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะเขื่อนแม่วงก์ ไม่ใช่โครงการตามแนวพระราชดำริ

ผมจึงขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บิดเบือนพระราชดำริของในหลวงครับ

ย้ำ !! กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนายธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ บิดเบือนข้อมูลอ้างพระราชดำริในหลวง เพื่อมาสนับสนุนโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์

ถ้าใครอยากดูคลิปข่าวพระราชสำนักย้อนหลังในวันที่ 19 กันยายน 2554 ของทุกช่อง ไปหาดูได้ที่เว็บข่าวในพระราชสำนักอย่างเป็นทางการ เลือกดูย้อนหลังตามปฏิทิน ได้ที่ คลิก !!

ไปฟังในหลวงตรัสชัด ๆ ว่า ไม่มีเอ่ยถึงเขื่อนแม่วงก์เลย

ซึ่งมีข่าวในพระราชสำนักเลือกดูได้ทั้งช่อง 3 5 7 9 11 ทีวีไทย พร้อมมีเอกสารข่าวด้วย ถ้าอยากจะอ่าน

คลิกอ่านข่าวไทยรัฐ นายธีระ วงศสมุทรเข้าเฝ้าฯ 19 กันยายน 54

-----------------

คำถาม เขื่อนแม่วงก์ เป็นโครงการพระราชดำริ หรือไม่ ?

ตอบว่า ไม่ใช่ครับ โครงการเขื่อนแม่วงก์ ริเริ่มโดยสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือราชการ เลขที่ สร.0107 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2521 มอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จนปี พ.ศ.2525 สมัยอธิบดีกรมชลประทาน ร.อ.สุนทร เรืองเล็ก กรมชลประทานศึกษาแล้ว จึงกำหนดว่า บริเวณเขาสบกก เหมาะที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่สุด

จนกระทั่งปี พ.ศ.2537 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก็มีมติให้กรมชลประทานศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ.2541 มติที่ประชุม คชก.เมื่อวันที่ 23 มกราคม สรุปว่า "ไม่เห็นชอบกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์"....

เมื่อไม่ใช่โครงการในพระราชดำริ ก็ไม่มีเหตุอันใดที่ในหลวงต้องทรงเอ่ยถึง

ผมขอประณามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่บิดเบือนพระราชดำริ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้พวกชั่วหนักแผ่นดินอย่างนายสมศักดิ์ เจียมธีรสถุล และสาวกมาบิดเบือนใส่ร้ายพระองค์


-----------------

ปลอดประสพ เคยคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

ที่สำคัญเมื่อ พ.ศ. 2542 นายปลอดประสพ สุรัสวดี สมัยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ก็เคยคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์เช่นกัน

"การตัดสินใจไม่อนุญาตให้เข้าไปสร้างเขื่อนในป่าแม่วงก์นั้น เป็นการตัดสินใจของตนเองเพียงคนเดียวในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ หลังจากพิจารณาข้อมูลรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการรักษาผืนป่าไว้ หากปล่อยให้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยไปเรื่อยต่อไปคงไม่มีป่าเหลืออย่างแน่นอน...." นายปลอดประสพ สุรัสวดี กล่าว

จนเมื่อปี พ.ศ.2555 ยุคสมัยที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ความชัดเจนในโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ก็เริ่มปรากฏ เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 เม.ย. เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในงบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 8 ปี

ส่วนรายละเอียดของมติที่ประชุมครั้งนี้นั้น นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ออกมาแถลงหลังการประชุม ครม.ที่รัฐสภาเสร็จสิ้น โดยนายปลอดประสพกล่าวว่า

"ครม.อนุมัติหลักการให้มีการจัดสร้างเขื่อนแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการคุมปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำคลองโพธิ์ และห้วยทับสะเดา ปริมาณ 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท โดยในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำสูงถึง 1 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจะเป็นประโยชน์กับการคุมปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้น"

นายปลอดประสพกล่าวต่อว่า "การตัดสินใจสร้างเขื่อนแม่วงก์นั้น เริ่มคิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 แต่เพิ่งจะมามีความชัดเจนในรัฐบาลนี้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท ก่อสร้าง 8 ปี เสร็จภายในปี 2562 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเร่งรัดการสำรวจผลกระทบต่อชุมชน เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืชต่อไป".

(ที่มาข่าวไทยรัฐ)

----------------

คลิปประวัติโครงการเขื่อนแม่วงก์3 ความคิดเห็น:

 1. ๒.)ทำไมหรือครับ ระหว่าง "นัยยะของโครงการพระราชดำริ กับไม่ใช่โครงการของในหลวง" ความชอบธรรม มันอยู่เพียงแค่ว่า "เส้นแบ่งตรงนี้" เท่านั้นหรือครับ?

  ชอบอะ!!! คนกรุงเทพเห็นแก่ตัวครับ กีหมึ่นล้าน ลงทุนสร้างรถไฟฟ้าเอยถนนหนทางเอย เพื่อความสดวกสบายของคนกรุงเทพ คนต่างจังหวัดบ้างก็ไม่ได้ใช้กับเค้า เผลอๆต้องกู้ต้องเก้อเงินเพื่อมาสร้าง แต่เวลาจะสร้างความเจริญความเป็นอย่ที่ดี ให้คนต่างจังหวัดบ้าง ก็มาค้านทำยังกับมาสร้างทับบ้านตัวเอง บ้างคนไม่รู้หรอกว่าสร้างแล้วจะ มีคุณ มีโทษ อะไร แต่คนเสนอโครงการมันไม่ใช้ พรรคนี้กูไม่ชอบ กูไม่รู้กูไม่สน กูจะค้าน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณมั่วแล้วครับ ไม่มีใครค้านโครงการรถไฟฟ้า แต่เขาค้านวิธีการของรัฐบาลต่างหากครับ
   รัฐบาลอภิสิทธิ์ ตกลงเรื่องรถไฟฟ้ากับจีนมาก่อนแล้ว ในลักษณะร่วมลงทุน เพราะต่อไปค่าดูแลรักษาจะแพงมาก ถ้าไทยลงทุนเองทั้งหมด
   แนะนไปอ่านบทความนี้นะครับ ควายแดงอย่าหลงประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูง


   ที่สำคัญ ประเทศไทยแค่มีรถไฟรางคู่ ความเร็วประมาณ 170 - 220 กม./ชม. ให้มีทั่วประเทศทุกจังหวัด ก็ได้ประโยชน์คุ้มสด ๆ แล้ว เพราะราคาถูก

   ไม่ต้องเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง ต้องมีรถไฟฟ้าหัวจรวดแบบชินกันเซ็น ที่ต้องเร็ว 500 กม./ชม. หรอกครับ มันแพงมาก ยังไม่เหมาะกับค่าครองชีพเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศ

   ไว้ถ้าไทยรวยและมั่นคงทางการเงินกว่านี้แบบสิงคโปร์ มาเลเซีย มีนักการเมืองที่สุจริตเหมือนนักการเมืองสิงโปร์ หรือญี่ปุ่น วันนั้นเราค่อยมาคิดว่าสมควรจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกทีก็ได้ ว่าจะคุ้มไหม

   แต่ที่แน่ ๆ แค่รถไฟรางคู่ ก็ช่วยชาติช่วยคนไทยได้สุด ๆ แล้วครับ

   ลบ
 2. ผมไม่รู้หรอกนะว่าเขื่อนนี้มันจะกินกันกี่บาท แต่รู้ว่าไม่มีพระดำรัสของในหลวงผมก็ไม่เห็นด้วยกับเขื่อนแม่วงก์
  เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่พระองค์ทรงงานมาตลอด คนไทยดีแค่ไหนแล้วที่มีในหลวง หากใครไม่รักในหลวงแล้ว มันผู้นั้นอยากนำธนบัตรที่มีรูปในหลวงไปซื้อข้าวกินนะ หากยังทำงานแลกธนบัตรที่มีรูปในหลวงอยู่ก็ควรที่จะเคารพไว้บ้างนะครับ

  ตอบลบ